Giỏ hàng

34 Series – Slim P.C.B. Relays

Thương hiệu: Finder
Loại: PCB Relays
Giá gốc Giá: Liên hệ

Xuất xứ: EU

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

MÔ TẢ

Ultra-slim Electromechanical PCB relays

 • Sensitive DC coil: 170 mW
 • 5 mm wide
 • 6kV (1.2/50 μs) isolation, coil – contacts

Ultra-slim Solid State PCB relays

 • Sensitive DC input circuits
 • 5 mm wide
 • Silent, high speed switching with long electrical life

APPLICATIONS

 • Bottling plant
 • Building automation
 • Burners, boilers and furnaces
 • Car accessories
 • .v..v..

Thương hiệu