Giỏ hàng

RELAY TRÌ HOÃN

Rơ le thời gian trễ chức năng Arteche muti được thiết kế để hoạt động trong các môi trường khắt khe như trạm biến áp, cơ sở phát điện hoặc hệ thống đường sắt.

Hành động của các tiếp điểm đầu ra của rơ le thời gian Arteche có thể được định cấu hình thành thời gian nhận hàng, thời gian trả hàng hoặc thời gian theo chu kỳ (10 chức năng khác nhau). Thời gian rất chính xác dao động từ vài mili giây đến vài giờ, tất cả chúng đều có sẵn trong cùng một rơ le.

Rơle trễ thời gian Arteche có thể tùy chọn kết hợp thổi từ tính để tăng khả năng phá vỡ nội tại cao của nó. Rơle công tắc tơ thời gian trễ cho phép vận hành an toàn và đáng tin cậy đối với tải cảm ứng rất cao.


1 2