Giỏ hàng

RELAY NGẮT (MASTER TRIP RELAY)

Relay ngắt của Arteche (ANSI-94) được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại mạch điều khiển và bảo vệ, giống như các loại relay vận hành cầu dao, công tắc tơ và các thiết bị chuyển mạch chính khác trong nhà máy điện, trạm biến áp hoặc hệ thống phân phối điện ở các ngành nghề.

Với khả năng ngắt cao, các tùy chọn gánh thấp và cao, các mô hình từ 2 đến 16 tiếp điểm chuyển đổi (DPDT, 4PDT, 8PDT, 16PDT với cấu hình tiếp điểm form-C), các lựa chọn thay thế lắp đặt khác nhau và nhiều tùy chọn (như tự, tay hoặc điện đặt lại, cờ, nút kiểm tra), rơ le chuyến đi Arteche lý tưởng phù hợp cho Chuyến đi truyền trực tiếp (DTT) và các lược đồ chuyến đi khác đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và mức tiêu thụ thấp trong suốt vòng đời dài


1 2 3 4