Giỏ hàng

Relay khóa (lockout relay)

Rơ le khóa và chuyển tiếp của Arteche (LOR - ANSI 86) là rơ le chốt hạng nặng được thiết kế đặc biệt để hoạt động như một rơ le khóa và ngắt trong các ứng dụng khắt khe nhất. Rơ le Arteche LOR cung cấp tốc độ cao và vận hành thiết bị điện an toàn.


1 2