Giỏ hàng

RELAY CHỐT (LATCHING RELAY)

Rơle chốt là rơle có 2 vị trí ổn định cho các tiếp điểm đầu ra. Tùy thuộc vào cuộn dây nào được cấp điện, các tiếp điểm đầu ra sẽ thay đổi từ vị trí này sang vị trí khác. Rơle chốt không có tiêu thụ ở trạng thái ổn định.

Nhờ đặc điểm thiết kế và cấu tạo, rơ le chốt Arteche cung cấp độ tin cậy, bảo mật và hiệu suất cao cho các ứng dụng khắt khe nhất trong thị trường điện, đường sắt và công nghiệp.

Arteche sản xuất các rơ le chốt từ 3 đến 16 tiếp điểm (BF-3, BF-4, BJ-8, BI-16) cho mục đích chung và cung cấp nhiều đặc tính để phù hợp với từng yêu cầu ứng dụng:

  • Kiểu R: Rơ le ngắt và khóa, có thiết lập lại điện
  • Mô hình RP: Rơ le chuyến đi và khóa, có thiết lập lại điện và tay
  • Các kiểu BB: Bảo vệ quá áp song song với cuộn dây

1 2