Giỏ hàng

Cảm biến quang S90

Thương hiệu: Datalogic
Giá gốc Giá: Liên hệ
  • Nguồn vào: 15-30VDC
  • Xuất xứ: Ý
  • Dòng S90 cung cấp những tính năng cơ bản của cảm biến quang với khoảng cách phát hiện tới 60m bao gồm cả phát hiện tương phản, phản quang với ngõ ra PNP/NPN

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

S90-MA-5-U08-NH

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-U08-NH
Khoảng cách nhận biết: 0 – 40mm
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Ngõ ra: NPN
Tần số 2kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-G00-XG

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-G00-XG
Khoảng cách nhận biết: 0 – 20m
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: LED hồng ngoại (880nm)
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-M08-NH

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-M08-NH
Khoảng cách nhận biết: 2 – 20cm
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: LED đỏ (670nm)
Ngõ ra: NPN
Tần số 1kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-M08-PH

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-M08-PH
Khoảng cách nhận biết: 2 – 20cm
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: LED đỏ (670nm)
Ngõ ra: PNP
Tần số 1kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-T51-PP

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-T51-PP
Khoảng cách nhận biết: 0 – 1.5m
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: LED đỏ (660nm)
Ngõ ra: PNP
Tần số 1kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-N03-NH

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-N03-NH
Khoảng cách nhận biết: 7 – 20cm
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Ngõ ra: NPN
Tần số 1kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-B51-PP

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-B51-PP
Khoảng cách nhận biết: 0 – 3m
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng : LED đỏ (660nm)
Ngõ ra: PNP
Tần số 1kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-C11-NN

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-C11-NN
Khoảng cách nhận biết: 5 – 200cm
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: LED hồng ngoại (880nm)
Ngõ ra: NPN
Tần số 500Hz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-ML-5-B01-NN

Cảm biến quang Datalogic S90-ML-5-B01-NN
Khoảng cách nhận biết: 0.1 – 20m
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: red laser (650nm)
Ngõ ra: NPN
Tần số 2kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-ML-5-B01-PP

Cảm biến quang Datalogic S90-ML-5-B01-PP
Khoảng cách nhận biết: 0.1 – 20m
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: red laser (650nm)
Ngõ ra: PNP
Tần số 2kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-C11-PP

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-C11-PP
Khoảng cách nhận biết: 5 – 200cm
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Nguồn sáng: LED hồng ngoại (880nm)
Ngõ ra: PNP
Tần số 500Hz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

S90-MA-5-U08-PH

Cảm biến quang Datalogic S90-MA-5-U08-PH
Khoảng cách nhận biết: 0 – 40mm
Nguồn vào 10 – 30Vdc
Ngõ ra: PNP
Tần số 2kHz
Cáp kết nối M12 4-pole connector
Nặng khoảng 77g

SƠ ĐỒ NỐI DÂY

Cảm biến quang Datalogic S90-ML-5-B01-NN